ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ

Ελαιόλαδο, ο θησαυρός της καθημερινότητάς μας

 

Το ελαιόλαδο ανήκει στα σημαντικότερα προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας και η σπουδαιότητά του στη διατροφή μας, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής καλλιέργειας και διαχείρισης του ελαιόδεντρου.

Ενεργό Πρόγραμμα Μεγιστοποίησης αποδοτικότητας καλλιεργειών ελιάς με χρήση καινοτόμου συστήματος ψεκασμού ακριβείας

ΣΤΟΧΟΣ

Σύστημα Βελτιστοποίησης Ψεκασμού

Η συμβατική γεωργία με τη χρήση φυτοφαρμάκων, επιφέρει σημαντικά προβλήματα επιβαρύνοντας τον καρπό και το περιβάλλον και λύση σε όλα αυτά δίνει  με υπευθυνότητα και συνέπεια η Γεωργία Ακριβείας

Το σύστημα βελτιστοποίησης  ψεκασμού  βασίζεται:

 • Στη χρήση λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων (DSS–Decision Support System) για την ορθή χρονική και ποσοτική εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προιόντων
 • Στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος μεταβλητής δόσης ψεκασμού για τη στοχευμένη και ακριβή εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού

Σύστημα Ψεκασμού

Το ελαιόλαδο ανήκει στα σημαντικότερα προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας και η σπουδαιότητά του στη διατροφή μας, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής καλλιέργειας και διαχείρισης του ελαιόδεντρου. Η συμβατική γεωργία με τη χρήση φυτοφαρμάκων, επιφέρει σημαντικά προβλήματα επιβαρύνοντας τον καρπό και το περιβάλλον και λύση σε όλα αυτά δίνει με υπευθυνότητα και συνέπεια η Γεωργία Ακριβείας

Ποιότητα

Η ποιοτική βελτίωση των καρπών.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση Α: Μετρήσεις

Εδαφολογικές Μετρήσεις

Εδαφολογικές Μετρήσεις και Διαφυλλικές Αναλύσεις

Μετεωρολογικός Σταθμός

Συλλογή Δεδομένων Πρόγνωσης Καιρού - Μετεωρολογικός Σταθμός

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση Β: Πιλοτικό Πρόγραμμα

01

Πιλοτικός Ψεκασμός

Αναβάθμιση συστήματος ψεκασμού με αισθητήρες υπερήχων

02

Πιλοτική Χαρτογράφηση

Χαρτογράφηση Θρεπτικών Αναγκών

03

Πιλοτικό λογισμικό

Ανάπτυξη λογισμικού DSS

5

Εταίροι

150

k €
Προϋπολογισμός

200

ton+
Καρποί

200

m+
Καταλανωτές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

Φάση Γ: Αποτελέσματα

Σύστημα ψεκασμού

Αναβαθμισμένο σύστημα ψεκασμού ακριβείας

Ενημέρωση Χρόνου

Ενημέρωση για τον ιδανικό χρόνο υλοποίησης του ψεκασμού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα Έργου

Ανάθεση ερωτηματολογίων σε ομάδες εμπορικού ενδιαφέροντος για τον προσδιορισμό των αναγκών των τελικών χρηστών.

Προσδιορισμός θρεπτικών αναγκών καλλιέργειας και χαρτογράφηση εδάφους. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από αναλύσεις και μετρήσεις για τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας της ελιάς.

Αναβάθμιση συστήματος μεταβλητής δόσης ψεκασμού & δοκιμές ψεκασμού

Ανάπτυξη λογισμικού DSS για τη συλλογή δεδομένων καιρού. Έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος DSS για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιλοτικών δράσεων. Εφαρμογή και επίδειξη πιλοτικών δοκιμών

Ανάπτυξη newsletter, έντυπου υλικού και ερευνητικές δημοσιεύσεις για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου.

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΧΑΙΑ «ΜΟΝΟΠΑΤΙ»

«Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας καλλιεργειών ελιάς με χρήση καινοτόμου συστήματος ψεκασμού ακριβείας»

Το έργο «ΜΟΝΟΠΑΤΙ» υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 2 του ΠΑΑ ΜΕΤΡΟ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» :

Υπομέτρο 16.1 & 16.2  Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Προϋπολογισμός έργου: 150.000 ευρώ

Χρηματοδότηση: 100% από Ευρωπαϊκούς πόρους

Χρόνος υλοποίησης: 36 μήνες (12/2022 -12/2025)

 • Η δημιουργία και αξιοποίηση ενός αποδοτικού
  και βιώσιμου συστήματος ψεκασμού ακριβείας
  χαμηλού κόστους
 • Η ποιοτική βελτίωση των καρπών.

Μετρήσεις
 • Εδαφολογικές μετρήσεις και διαφυλλικές αναλύσεις
 • Συλλογή δεδομένων προγνώσεις καιρού -Μετεωρολογικός Σταθμός
Εφαρμογή
 • Αναβάθμιση συστήματος ψεκασμού με αισθητήρες υπερήχων
 • Χαρτογράφηση Θρεπτικών Αναγκών
 • Ανάπτυξη λογισμικού DSS

Προϋπολογισμός έργου: 145.000 ευρώ

Χρόνος υλοποίησης: 36 μήνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε κάποια ερώτηση;

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Ελαιόλαδο, το ανεκτίμητης αξίας προϊόν της Μάνας Γης

  Η Επιτραπέζια Ελιά: Οι Ποικιλίες Και Τα…

  Οι παραδοσιακοί τρόποι επεξεργασίας του ελαιοκάρπου είναι πολλοί, ωστόσο έχουν κοινό παρονομαστή…